Podmínky služby

PŘEHLED
Tento web provozuje www.simiglighting.com. Na celém webu se výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vztahují na www.simiglighting.com. www.simiglighting.com nabízí tento web, včetně všech informací, nástrojů a služeb dostupných z tohoto webu vám, uživateli, pod podmínkou vašeho přijetí všech zde uvedených podmínek, zásad a zásad.
Navštěvováním našich stránek a / nebo nákupem od nás se účastníte naší „Služby“ a souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“, „Podmínky“), včetně těchto dalších podmínek a zásad zde uvedené a / nebo dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu. Tyto podmínky služby se vztahují na všechny uživatele webu, včetně, ale bez omezení, uživatelů, kterými jsou prohlížeče, prodejci, zákazníci, obchodníci a / nebo přispěvatelé obsahu.
Před přístupem nebo používáním našich webových stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto podmínky služby. Přístupem nebo používáním kterékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami služby. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy, nemusíte mít přístup na web nebo používat jakékoli služby. Pokud jsou tyto podmínky služby považovány za nabídku, přijetí je výslovně omezeno na tyto podmínky služby.
Na všechny nové funkce nebo nástroje přidané do aktuálního obchodu se rovněž vztahují podmínky služby. Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce. Vyhrazujeme si právo aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací nebo změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této stránky. Vaše pokračující používání nebo přístup na web po zveřejnění jakýchkoli změn představuje přijetí těchto změn.
ODDÍL 1 - OBCHODNÍ PODMÍNKY ONLINE
Souhlasem s těmito podmínkami služby vyjadřujete, že jste ve věku nebo provincii, ve které máte bydliště, alespoň ve věku plnoletosti nebo že jste ve vašem státě nebo provincii bydliště ve věku plnoletosti a že jste nám dali souhlas povolte komukoli z vašich nezletilých závislých používat tento web.
Naše produkty nesmíte používat k žádným nezákonným nebo neautorizovaným účelům, ani nesmíte při používání Služby porušovat zákony ve vaší jurisdikci (mimo jiné včetně zákonů o autorských právech).
Nesmíte přenášet žádné červy ani viry ani žádný kód ničivé povahy.
Porušení nebo porušení kterékoli z podmínek bude mít za následek okamžité ukončení vašich služeb.
ODDÍL 2 - OBECNÉ PODMÍNKY
Vyhrazujeme si právo odmítnout službu komukoli z jakéhokoli důvodu a kdykoli.
Berete na vědomí, že váš obsah (bez informací o kreditní kartě) může být přenášen nezašifrovaný a zahrnuje (a) přenosy přes různé sítě; a b) změny za účelem přizpůsobení a přizpůsobení technickým požadavkům spojovacích sítí nebo zařízení. Informace o kreditní kartě jsou během přenosu po sítích vždy šifrovány.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, prodávat nebo využívat jakoukoli část Služby, používání Služby nebo přístup ke Službě nebo jakýkoli kontakt na webu, přes který je služba poskytována, bez výslovného písemného souhlasu .
Nadpisy použité v této smlouvě jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nebudou tyto Podmínky nijak omezovat ani jinak ovlivňovat.
ODDÍL 3 - PŘESNOST, ÚPLNOST A VČASNOST INFORMACÍ
Nejsme zodpovědní, pokud informace zpřístupněné na tomto webu nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Materiál na tomto webu je poskytován pouze pro obecné informace a neměl by se na něj spoléhat ani jej používat jako jediný základ pro rozhodování bez konzultace s primárními, přesnějšími, úplnějšími nebo včasnějšími zdroji informací. Jakékoli spoléhání se na materiál na tomto webu je na vaše vlastní riziko.
Tato stránka může obsahovat určité historické informace. Historické informace nutně nejsou aktuální a jsou poskytovány pouze pro informaci. Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit obsah tohoto webu, ale nemáme žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našem webu. Souhlasíte s tím, že je vaší odpovědností sledovat změny na našem webu.
ODDÍL 4 - ZMĚNY SLUŽBY A CEN
Ceny našich produktů se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit nebo ukončit Službu (nebo jakoukoli její část nebo obsah) bez předchozího upozornění.
Nebudeme odpovědní vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo ukončení služby.
ODDÍL 5 - PRODUKTY NEBO SLUŽBY (pokud existují)
Některé produkty nebo služby mohou být dostupné výhradně online prostřednictvím webových stránek. Tyto produkty nebo služby mohou mít omezené množství a podléhají vrácení nebo výměně pouze v souladu s našimi Zásadami vracení.
Vyvinuli jsme veškeré úsilí, abychom co nejpřesněji zobrazili barvy a obrázky našich produktů, které se objeví v obchodě. Nemůžeme zaručit, že zobrazení jakéhokoli barevného monitoru vašeho počítače bude přesné.
Vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, omezit prodej našich produktů nebo služeb na jakoukoli osobu, geografickou oblast nebo jurisdikci. Toto právo můžeme uplatnit případ od případu. Vyhrazujeme si právo omezit množství jakýchkoli produktů nebo služeb, které nabízíme. Veškeré popisy produktů nebo ceny produktů se mohou kdykoli bez předchozího upozornění změnit, a to na základě výhradního uvážení nás. Vyhrazujeme si právo kdykoli ukončit jakýkoli produkt. Jakákoli nabídka jakéhokoli produktu nebo služby učiněná na tomto webu je neplatná, pokud je zakázána.
Nezaručujeme, že kvalita jakýchkoli produktů, služeb, informací nebo jiného vámi zakoupeného nebo získaného materiálu splní vaše očekávání, nebo že budou opraveny jakékoli chyby ve Službě.
ODDÍL 6 - PŘESNOST FAKTURACE A ÚČETNÍ INFORMACE
Vyhrazujeme si právo odmítnout jakoukoli objednávku, kterou u nás zadáte. Můžeme podle našeho výhradního uvážení omezit nebo zrušit množství zakoupená na osobu, domácnost nebo na objednávku. Tato omezení mohou zahrnovat objednávky zadané nebo pod stejným zákaznickým účtem, stejnou kreditní kartou a / nebo objednávky, které používají stejnou fakturační a / nebo dodací adresu. V případě, že provedeme změnu nebo zrušíme objednávku, můžeme se vás pokusit upozornit kontaktováním e-mailové nebo fakturační adresy / telefonního čísla, které jste uvedli v době provedení objednávky. Vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat objednávky, které se podle našeho výlučného úsudku zdají být zadávány prodejci, prodejci nebo distributory.
Souhlasíte s poskytováním aktuálních, úplných a přesných informací o nákupu a účtu pro všechny nákupy provedené v našem obchodě. Souhlasíte s okamžitou aktualizací vašeho účtu a dalších informací, včetně vaší e-mailové adresy a čísel kreditních karet a dat vypršení platnosti, abychom mohli dokončit vaše transakce a kontaktovat vás podle potřeby.
Další informace naleznete v našich Zásadách pro vracení zboží.
ODDÍL 7 - VOLITELNÉ NÁSTROJE
Můžeme vám poskytnout přístup k nástrojům třetích stran, nad kterými nemonitorujeme ani nemáme žádnou kontrolu ani vstupy.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že poskytujeme přístup k takovým nástrojům „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“, bez jakýchkoli záruk, prohlášení nebo podmínek jakéhokoli druhu a bez jakékoli podpory. Nebudeme mít žádnou odpovědnost vyplývající nebo související s vaším používáním volitelných nástrojů třetích stran.
Jakékoli použití volitelných nástrojů nabízených prostřednictvím této stránky je zcela na vaše vlastní riziko a uvážení a měli byste se ujistit, že jste obeznámeni s podmínkami, za kterých jsou nástroje poskytovány příslušným externím poskytovatelem (poskytovatelem), a že s nimi souhlasíte.
Můžeme také v budoucnu nabízet nové služby a / nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Na tyto nové funkce a / nebo služby se rovněž vztahují tyto podmínky služby.
ODDÍL 8 - ODKAZY TŘETÍCH STRAN
Určitý obsah, produkty a služby dostupné prostřednictvím naší služby mohou zahrnovat materiály třetích stran.
Odkazy třetích stran na tomto webu vás mohou přesměrovat na weby třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti a nezaručujeme a nebudeme mít žádnou odpovědnost ani odpovědnost za žádné materiály nebo webové stránky třetích stran ani za jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran.
Neneseme odpovědnost za žádné škody nebo škody související s nákupem nebo používáním zboží, služeb, zdrojů, obsahu nebo jiných transakcí provedených v souvislosti s webovými stránkami třetích stran. Než se zapojíte do jakékoli transakce, pečlivě si přečtěte zásady a postupy třetích stran a ujistěte se, že jim rozumíte. Stížnosti, stížnosti, obavy nebo dotazy týkající se produktů třetích stran by měly být směrovány na tuto třetí stranu.
ODDÍL 9 - KOMENTÁŘE UŽIVATELE, ZPĚTNÁ vazba A DALŠÍ PŘEDKLÁDÁNÍ
Pokud na naši žádost pošlete určité konkrétní příspěvky (například soutěžní příspěvky) nebo bez vašeho požadavku odešlete kreativní nápady, návrhy, návrhy, plány nebo jiné materiály, ať už online, e-mailem, poštou nebo jinak (souhrnně „komentáře“) souhlasíte s tím, že můžeme kdykoli bez omezení upravovat, kopírovat, publikovat, distribuovat, překládat a jinak používat na jakémkoli médiu jakékoli komentáře, které nám předáte. Jsme a nebudeme povinni (1) zachovávat důvěrnost jakýchkoli komentářů; 2) zaplatit náhradu za jakékoli připomínky; nebo (3) reagovat na jakékoli komentáře.
Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost sledovat, upravovat nebo odstraňovat obsah, který podle našeho výhradního uvážení považujeme za nezákonný, urážlivý, výhružný, urážlivý, pomlouvačný, pornografický, obscénní nebo jinak nežádoucí nebo porušuje duševní vlastnictví kterékoli strany nebo tyto podmínky služby .
Souhlasíte s tím, že vaše komentáře neporuší žádné právo žádné třetí strany, včetně autorských práv, ochranných známek, soukromí, osobnosti nebo jiných osobních či vlastnických práv. Dále souhlasíte s tím, že vaše komentáře nebudou obsahovat urážlivé nebo jinak nezákonné, urážlivé nebo obscénní materiály ani nebudou obsahovat žádný počítačový virus nebo jiný malware, který by mohl jakýmkoli způsobem ovlivnit fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky. Nesmíte použít falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za někoho jiného než sami sebe nebo jinak zavádět nás nebo třetí strany, pokud jde o původ jakýchkoli komentářů. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli vaše komentáře a jejich přesnost. Nepřebíráme žádnou odpovědnost a nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli komentáře od vás nebo od jakékoli třetí strany.
ODDÍL 10 - OSOBNÍ INFORMACE
Vaše zadávání osobních údajů prostřednictvím obchodu se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů. Chcete-li zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů.
ODDÍL 11 - CHYBY, PŘESNOSTI A OMISE
Na našem webu nebo ve Službě mohou občas být informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou týkat popisů produktů, cen, propagačních akcí, nabídek, poplatků za dopravu, přepravních časů a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace nebo zrušit objednávky, pokud jsou jakékoli informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu nepřesné kdykoli bez předchozího upozornění (včetně poté, co jste odeslali svou objednávku) .
Nepřebíráme žádnou povinnost aktualizovat, doplňovat nebo vyjasňovat informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu, mimo jiné včetně informací o cenách, pokud to nevyžaduje zákon. Žádné specifikované datum aktualizace nebo aktualizace použité ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu by nemělo znamenat, že všechny informace ve Službě nebo na jakémkoli souvisejícím webu byly změněny nebo aktualizovány.
ODDÍL 12 - ZAKÁZANÁ POUŽITÍ
Kromě dalších zákazů stanovených v podmínkách služby máte zakázáno používat web nebo jeho obsah: (a) k jakýmkoli nezákonným účelům; (b) vybízet ostatní, aby prováděli nebo se účastnili jakýchkoli nezákonných činů; (c) porušovat jakékoli mezinárodní, federální, provinční nebo státní předpisy, pravidla, zákony nebo místní vyhlášky; (d) porušovat nebo porušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví ostatních; e) obtěžovat, zneužívat, urážet, škodit, pomlouvat, pomlouvat, znevažovat, zastrašovat nebo diskriminovat na základě pohlaví, sexuální orientace, náboženství, etnického původu, rasy, věku, národního původu nebo zdravotního postižení; f) poskytovat nepravdivé nebo zavádějící informace; (g) nahrávat nebo přenášet viry nebo jakýkoli jiný typ škodlivého kódu, který bude nebo může být použit jakýmkoli způsobem, který ovlivní funkčnost nebo fungování Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu; h) shromažďovat nebo sledovat osobní údaje ostatních; (i) šířit spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawling nebo scraping; j) pro jakékoli obscénní nebo nemorální účely; nebo (k) zasahovat nebo obcházet bezpečnostní prvky Služby nebo jakékoli související webové stránky, jiných webových stránek nebo internetu. Vyhrazujeme si právo ukončit vaše používání Služby nebo jakékoli související webové stránky z důvodu porušení některého ze zakázaných použití.
ODDÍL 13 - ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Nezaručujeme, nezaručujeme ani nezaručujeme, že vaše používání naší služby bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, které lze získat použitím služby, budou přesné nebo spolehlivé.
Souhlasíte s tím, že můžeme čas od času službu odstranit na dobu neurčitou nebo ji kdykoli zrušit, aniž bychom vás o tom informovali.
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše používání nebo nemožnost používat službu je na vaše výhradní riziko. Služba a všechny produkty a služby dodávané prostřednictvím služby jsou (s výjimkou výslovně uvedených) poskytovány „tak, jak jsou“ a „jak jsou k dispozici“ pro vaše použití, bez jakéhokoli vyjádření, záruk nebo podmínek jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládané, včetně všech předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, prodejní kvality, vhodnosti pro konkrétní účel, trvanlivosti, titulu a neporušení.
V žádném případě nebude www.simiglighting.com, naši ředitelé, úředníci, zaměstnanci, přidružené společnosti, agenti, dodavatelé, stážisté, dodavatelé, poskytovatelé služeb nebo poskytovatelé licencí jsou odpovědní za jakékoli zranění, ztrátu, nárok nebo jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, represivní, zvláštní nebo následné škody jakéhokoli druhu , včetně, ale bez omezení, ušlých zisků, ušlých příjmů, ušlých úspor, ztráty dat, nákladů na výměnu nebo jakýchkoli podobných škod, ať už založených na smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), objektivní odpovědnosti nebo jinak, vyplývající z vašeho používání kteréhokoli z služba nebo jakékoli produkty pořízené pomocí této služby nebo jakýkoli jiný nárok související jakýmkoli způsobem s vaším používáním služby nebo jakéhokoli produktu, mimo jiné včetně jakýchkoli chyb nebo opomenutí v jakémkoli obsahu nebo jakékoli ztráty nebo poškození jakéhokoli druhy vzniklé v důsledku použití služby nebo jakéhokoli obsahu (nebo produktu) zveřejněného, přeneseného nebo jinak zpřístupněného prostřednictvím služby, i když je o jejich možnosti informováno. Protože některé státy nebo jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, v těchto státech nebo jurisdikcích bude naše odpovědnost omezena v maximálním rozsahu povoleném zákonem.
ODDÍL 14 - ODŠKODNĚNÍ
Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a budete neškodní www.simiglighting.com a naše mateřská společnost, dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři, úředníci, ředitelé, agenti, dodavatelé, poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, subdodavatelé, dodavatelé, stážisté a zaměstnanci, neškodní vůči jakémukoli nároku nebo požadavku, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, kterékoli třetí strany z důvodu nebo z důvodu vašeho porušení těchto podmínek služby nebo dokumentů, které obsahují jako reference, nebo vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany.
ODDÍL 15 - ODDĚLITELNOST
V případě, že bude jakékoli ustanovení těchto podmínek služby určeno jako protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení přesto vymahatelné v plném rozsahu povoleném platnými zákony a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto podmínek Doručení, takové určení nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoli dalších zbývajících ustanovení.
ODDÍL 16 - UKONČENÍ
Povinnosti a závazky stran vzniklé před datem ukončení zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy pro všechny účely.
Tyto podmínky služby jsou účinné, dokud nebudou ukončeny vámi nebo námi. Tyto podmínky služby můžete kdykoli ukončit oznámením, že si již nepřejete používat naše služby, nebo že přestanete používat naše stránky.
Pokud podle našeho výhradního úsudku nedodržíte jakékoli ustanovení nebo ustanovení těchto podmínek služby, nebo máme podezření, že jste to neudělali, můžeme také tuto dohodu kdykoli vypovědět bez předchozího upozornění a vy budete i nadále odpovědní za všechny splatné částky do a včetně data ukončení; a / nebo podle toho vám může odepřít přístup k našim Službám (nebo jakékoli jejich části).
ODDÍL 17 - CELÁ DOHODA
To, že neuplatníme nebo nevymáháme jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek služby, nebude představovat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.
Tyto Podmínky služby a jakékoli zásady nebo provozní pravidla zveřejněná na tomto webu nebo ve vztahu ke Službě představují úplnou dohodu a porozumění mezi vámi a námi a řídí vaše používání Služby a nahrazují jakékoli předchozí nebo současné dohody, komunikace a návrhy , ať už ústně nebo písemně, mezi vámi a námi (mimo jiné včetně jakýchkoli předchozích verzí podmínek služby).
Jakékoli nejasnosti ve výkladu těchto podmínek služby nelze vykládat proti navrhující straně.
ODDÍL 18 - ROZHODNÉ PRÁVO
Tyto podmínky služby a jakékoli samostatné dohody, kterými vám poskytujeme služby, se budou řídit a vykládat v souladu s právními předpisy Spojených států.
ODDÍL 19 - ZMĚNY PODMÍNEK SLUŽBY
Nejnovější verzi podmínek služby si můžete kdykoli prohlédnout na této stránce.
Vyhrazujeme si právo podle našeho výhradního uvážení aktualizovat, změnit nebo nahradit kteroukoli část těchto podmínek služby zveřejněním aktualizací a změn na našich webových stránkách. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny na našich webových stránkách. Vaše pokračující používání nebo přístup na náš web nebo ke Službě po zveřejnění jakýchkoli změn těchto Podmínek služby představuje přijetí těchto změn.
ODDÍL 20 - KONTAKTNÍ INFORMACE
Dotazy ohledně podmínek služby nám zasílejte na adresu [email protected].
ODDÍL 21 - DANĚ Z PRODEJE
K vaší objednávce u zásilek rezidentům ve státě Florida bude přidána příslušná daň z prodeje.
ODDÍL 22 - ZRUŠENÍ ODPOVĚDNOSTI
Společnost SimigLighting ani naši dodavatelé neodpovídají za žádné nepřímé, zvláštní, následné nebo náhodné škody, mimo jiné: ušlý zisk nebo výnosy, náklady na náhradní zboží, ztrátu nebo poškození zboží nebo služeb v důsledku používání nebo nemožnosti používat tento web nebo jakýkoli produkt zakoupený od společnosti www.simiglighting.com, škody vyplývající z použití nebo spoléhání se na přítomné informace, i když společnost SimigLighting nebo její dodavatelé byli upozorněni na možnost takového
ODDÍL 23 - CELNÍ POPLATKY
Nejsme zodpovědní za žádné celní poplatky ani poplatky za zprostředkování
ODDÍL 24 - AKCE
Při používání kupónových kódů upozorňujeme, že přijímáme pouze jeden poskytnutý kód. Kupóny lze použít pouze na položky, které nejsou součástí probíhající propagace.
Někdy provádíme propagační akce, kde sponzorujeme dárek zdarma nebo lampu zdarma, pokud je splněna určitá minimální hodnota objednávky. Poskytujeme pouze jednu lampu zdarma nebo dáváme na zákazníka.
ODDÍL 25 - CHYBY CENY
Z důvodu lidské chyby může naše stránka uvádět příležitostně nesprávnou cenu. I když se snažíme zajistit, aby se tyto chyby nestaly, SimigLighting nemůže respektovat nesprávné ceny. V případě zjištění chyby budeme zákazníka informovat před zadáním objednávky. V té době bude mít zákazník možnost zadat objednávku se správnou cenou nebo objednávku zcela zrušit.
www.simiglighting.com vynakládá veškeré úsilí, aby poskytoval spolehlivé informace; Nezaručujeme však přesnost, úplnost nebo spolehlivost informací zobrazovaných na webových stránkách. Web může obsahovat chyby a opomenutí související s popisem produktu, cenou a dostupností. Vyhrazujeme si právo opravit nebo aktualizovat chyby nebo opomenutí a změnit informace podle našeho uvážení bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si také právo zrušit objednávku produktu v případě chyby nebo opomenutí v popisu takového produktu, včetně nesprávných informací o cenách, ať už kvůli typografické chybě, chybě v informacích obdržených od našich dodavatelů nebo jinak .
ODDÍL 26 - ZRUŠENÉ OBJEDNÁVKY
Objednávku, která nebyla odeslána, můžete zrušit do 24 hodin po zadání objednávky, pokud se nejedná o speciální objednávku nebo produkt na míru. Vyhrazujeme si právo odečíst storno poplatek ve výši minimálně 25% u všech objednávek zrušených po 24 hodinách. Všechna zrušení musí být provedena písemně a potvrzena naším oddělením pro vracení zboží. Objednávky, které již byly odeslány, nelze zrušit. Všechny produkty a položky 220V nad $10.000 budou pro vás zvlášť objednány a nelze je zrušit, jakmile bude objednávka provedena. Pokud byla objednávka odeslána a nikdy nebyla zrušena, je klient odpovědný za veškeré odchozí a zpětné poplatky za dopravu. Speciální produktové řady objednávek, které nelze zrušit po zadání objednávky, jsou následující: Vetrilamp, Verpan a Visio.
ODDÍL 27 - Evropské - americké modely
Zavázali jsme se poskytovat našim zákazníkům prvotřídní zákaznickou zkušenost. Za určitých okolností můžeme dodat produkt, který uvádí napětí 220V místo napětí 110V. Navzdory skutečnosti, že jste si objednali model 110V, někdy taková verze není k dispozici. Důvodem je skutečnost, že některá svítidla se vyrábějí pro celosvětový trh. Můžete absolutně provozovat své zařízení, které uvádí 220V na 110V napětí v USA. Pokrývá celý rozsah napětí a jeho použití je bezpečné.
Zástrčky
Někdy je nutné zasílat svítidla s konektorem EU do zemí mimo Evropskou unii. V takových případech bude adaptér poskytován zdarma.